Disclaimer

Disclaimer

De site www.noutverhuizingen.nl wordt beheerd door NOUT Verhuizingen. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOUT Verhuizingen. Deze disclaimer kan door NOUT Verhuizingen worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. NOUT Verhuizingen neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat NOUT Verhuizingen niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Intellectuele eigendom

NOUT Verhuizingen behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOUT Verhuizingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. NOUT Verhuizingen adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan NOUT Verhuizingen te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

NOUT Verhuizingen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. NOUT Verhuizingen aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan NOUT Verhuizingen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site. 

Machtiging voor Standaard Europese Incasso (SEPA)

Machtigen is gemakkelijk: - U vergeet nooit te betalen; - U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; - U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken; - U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

 

Vraag een informatiepakket aan
Meer informatie

De verplichte velden in het rood zijn niet (juist) ingevuld.

Stuur mij de Verhuis Informatie Gids toe.